Ramayana Class..

In Ramayana Class:
Sir: Annaante purathe 3 vara Sree Raman thalodiyappol undayathanu.
Sasi: Athu verutheyaa.. sathyam aanankil Seetha Zebra-ye pole irunnene.

Length: 158 Chrs